تبلیغ

اختلالات یادگیری در کودکان

اختلالات یادگیری در کودکان
با توجه به شیوع بیش از سه درصد اختلالات کودکان و رشد بیش از حد آن لازم است پدران و مادران در پیشگیری و رفع آن اقدام نمایند. چرا که رفع اختلالات بصورت غیر مستقیم و با بازی درمانی می باشد , انجام بازی درمانی توسط متخصص می باشد . اما اولیا به دلایل عدم تخصص در این امر در اقدام سرخود ، فشار درسی و آموزشی را زیادتر می نمایند که در تشدید اختلال موثر است. سوال مشابه و مشترک اولیا این است; که آقای نامدار محبت ما به فرزندمان زیاد است ما استرسی به بچه وارد نمی کنیم ولی نمی دانیم چه شده که هر چه آموزش و کمک بیشتری می کنیم اما مشکل هم بیشتر می شود کلا فرزندمان بی دقت است که در جواب مراجعان باید نکات بیشتری را در نظر قرار داد خصوصا نوع استرس به عملکرد کودک و به بررسی دقیقتر موضوع پرداخت و در رفع اختلال کوشید اما نکات عمومی برای کلیه افراد آنچه است که در این قسمت مطالعه می کنید