تبلیغ

قصه درمانی

قصه درمانی
عمدتا یکی از دلایل مراجعه پدران و مادران در کلینیک حل مسایل کودک و چگونه رفع مشکل ترس و خشم و ... بچه ها میباشد که پس از بررسی و شناسایی مشکل روش قصه درمانی را هم برای کودکان زیر هشت سال به طور جدی توصیه میکنم و عمدتا پدران و مادران مثالی از قصه های خود ساخته میخواهند که ضمن داشتن خلاقیت در ساختن قصه حیوانات که مشکل را بطور غیرمستقیم به کودک آموزش می دهد چند قصه برای ساخت ذهنی و ناخوداگاه کودک تقدیم می کنم